BÆREDYGTIGHED.

MBE arbejder målrettet mod optimering af metoder for beregning, produktion og materialer. Optimering er en vigtig faktor for MBE, og vi er dedikerede til at vælge den rigtige løsning til ethvert byggeri. Denne tilgang er med til at give et fokus på bæredygtighed.

Vi har i mange år arbejdet målrettet efter princippet: ”MBE leverer den mest optimerede løsning, inden for de gældende normer og regler”.

Sammenholdt med kloge investeringer i bæredygtige tiltag gør, at vi i dag er med på markedet med en beton, der har en lav CO2 belastning.

 

Der arbejdes med bæredygtighed på flere fronter hos MBE. Et af punkterne er den fællesbeslutning i betonelementforeningen. Fabrikkerne skal samlet reducere CO2 aftrykket med 70% frem til 2030.

Internt har MBE sat tiltag i gang for at nå målet på 70% og forhåbentlig skubbe det endelige resultat endnu videre. Disse tiltag hjælper på en bedre bæredygtighed på vores fabrik, men også kunder og bygherrer får gavn af tiltagene. Vi er garant for en ansvarsbevidst tilgang til byggerier, hvilket udmønter sig i optimerede konstruktioner og drøftelser om bedre løsninger med byggeriets andre parter.

MBE kigger på GhG-målinger, hvor vi løbende måler og kontrollere os op mod kravene. MBE ser på målene med fokus på optimering af egne produkter, men også optimering af aftryk fra vores underleverandører.

 

SCOPE 1

Den interne udledning af CO2 fra vores egen fabrik.

Mindre CO2-udledning er et område som er under konstant optimering. Optimering på forbrug af materialer, en bæredygtig tilgang til armeringsforbrug, valg af mere bæredygtige produkter i vores produktion, og mange andre optimeringer.

Vi har EPD på vores produkter, og skal I bruge de nyeste tal, så spørg efter en projektEPD.

Vi er i konstant dialog med kunder og deres rådgivere om måder at optimere betonelementerne på, og vi indgår gerne tidligt i projektering, for at give vores ekspertise videre til kunder og rådgivere.

Vi genanvender beton i vores produkter, og med investering af bl.a. et bibko-anlæg, vil vi vise vejen til bedre bæredygtighed – også med betonbyggerier.

 

SCOPE 2 – Firmaets energiforbrug

Som produktionsvirksomhed skal vi have fokus på energi og hvordan vi kan optimere på denne front. Denne fokus har vi. Vi arbejder for at få reduceret energiforbruget på fabrikken, gennem styring og optimering af produktion. Ligeledes er der et øget fokus på reduktion af affald, og den mængde affald der ikke kan fjernes, skal så vidt muligt genanvendes.

 

SCOPE 3 – Eksterne parters påvirkning.

Hos MBE har vi valgt at tage fat i Scope 3, da vi ikke er bange for at tage svære opgaver, når vi kan se, at det er den rigtige vej at gå. Sammen med vores leverandører kan vi gøre en forskel.

Dette gennemsyrer både tilgang til beregninger og design, men også optimeringer og bæredygtige tiltag.

Vi har valgt at holde fokus på følgende punkter i Scope 3:

  1. Køb af varer og tjenester
  2. Transport og distribution af varer til fabrik
  3. Affald

 

Vi har gang i en gennemgribende optimering af vores aftryk på verden. Ved fælles hjælp, kan vi gøre en forskel.

Vi skal sammen blive gode – Her tager MBE ansvar.

Dette mål nås ved at turde sætte høje mål, og sammen finde veje til at nå dette. Skal vi kun levere bæredygtighed til dem, der vil betale? Nej! Det er fælles ansvar og MBE – leverer beton med lavt aftryk til alle.