Afkald af betonelementer

Afkald af betonelementer til byggesager i Jylland, skal ske 2 arbejdsuger før levering.

Afkald af betonelementer til byggesager på Fyn og Sjælland skal ske 3 arbejdsuger før levering.

Der skal fremsendes byggepladsplan, med angivelse af byggepladsadresse, tilkørselsforhold, køreveje i nødvendigt omfang, kranplaceringer og angivelser af arealer til henstilling af flats med elementer..

Elementafkald skal foregå efter dette princip:

Byggesags navn.
Evt. bygnings nummer.
Etageangivelse
Leveringsuge
Elementrækkefølge: (ønsket rækkefølge)
F.eks.:

1. V101

2. V107

3. F115

4. F122, osv. Gerne vertikalt som vist.

Herefter udføres flg. sedler af MBE (der kan af hensyn til læssestørrelser ændres i rækkefølgen)

Flg. sedler fremsendes herefter til godkendelse, samt påskrivning af dato og leveringstidspunkt, hvorefter de returneres til MBE.

Såfremt det ønskes, kan der fremsendes en kørselsoversigt til information på sagen til entreprenøren.

Op mod sommerferie og juleferie kan afkaldstiden være forøget og leveringskapaciteten være begrænset.

Ved afkald af elementer rettes skriftlig henvendelse til Thomas Lund Pedersen på: tlp@midtjydskbeton.dk eller på tlf. 2675 7406.