Arbejdsmiljøpolitik hos Midtjydsk Beton


Midtjydsk Beton-vare og Elementfabrik har siden 2008 været ISO 45001 arbejdsmiljøcertificeret med krone smiley.

MBE’s arbejdsmiljøpolitik og målsætninger.

Virksomhedens hovedmålsætning er at have og opretholde et arbejdsmiljø, der opfylder de love der er gældende på området. (Arbejdsmiljøloven). Virksomheden vil målrettet arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet, herunder identificere og eliminere arbejdsmiljørisici. Desuden vil virksomheden forsøge at anvende den teknologi der tilgodeser arbejdsmiljøet bedst.

Virksomheden vil løbende arbejde for, at information og krav til arbejdmiljøet, bliver kendt af alle i virksomheden. Der er krav til, at driften og de forretningsmæssige områder, tilgodeser arbejdsmiljøet samt relavante interessenters synspunkter.

Motivere medarbejder til at søge medindflydelse og tage medansvar for eget og for kollegaernes arbejdsmiljø.

Forpligter sig til at overholde relevante lovkrav og andre krav der vedrører arbejdsmiljøet.

Dette forudsætter en indsats på følgende områder:

  • At alle har de fornødne uddannelser/instruktioner/certifikater til det arbejde der udføres.
  • Løbende at arbejde for at information og krav til arbejdsmiljø bliver kendt af alle medarbejdere og andre interessenter.
  • At driften og de forretningsmæssige områder skal tilgodese arbejdsmiljøet samt relevante interessenters synspunkter.
  • Forebyggelse af skader og arbejdsrelateret sygdom samt løbende at forbedre arbejdsmiljøet.
  • At overholde gældende lovkrav og andre relevante krav til virksomheden.
  • Sundhedsfremme: At der arbejdes med initiativer, der forebygger sygefravær og nedslidning.
  • Rummelighed: At vi bidrager til et rummeligt arbejdsmarked, det skal til dels ske ved at arbejde for fastholde egne medarbejder. Støtte op om de ønsker som de eventuelt kunne have.
  • Trivsel: Sikre optimale vilkår for samarbejde, sikre gensidig interesse og anerkendelse, at ingen bliver udsat for mobning eller anden chikane.


Download dokumenter her


Arbejdsmiljø-certifikat

Læs her