Historien om Midtjydsk Betonelementer

Her kan du læse historien om Midtjydsk Betonelementer, som ser lyset for første gang tilbage i 50’erne.

 


Midtjydsk Beton i 1950erne

Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik blev etableret i 1959, da murermester Peder Nielsen opførte 3 produktionshaller på tilsammen 900 m2 på en grund på Vardevej i udkanten af Herning.

I begyndelsen havde virksomheden et meget blandet varesortiment, som først og fremmest bestod af normvarer og små elementer. Hertil kom også siloer til landbruget og diverse betonrør.

Opførelse af Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik 1959

Midtjydsk Beton i 1960erne

Der var nu for alvor gang i såvel Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik som i byggeriet i Danmark. Det var især etagedæk, som blev brugt til etagebyggeri, der var stor efterspørgsel efter. Senere opstod behovet for andre dæktyper, større længder og forspændt armering. Disse fik virksomheden licens til at producere, og produktionen fortsatte helt frem til 2000. Ud over dæk blev der også produceret søjler, bjælker, vægge og facader.

Midtjydsk Beton i 1970erne

Peder Nielsens søn, Jørgen, blev i 1970 medejer af Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik. Samme år blev virksomheden optaget i den tyske kontrolordning, Güteschutz.

Starten af dette årti var præget af byggekrise i Danmark, men til gengæld eksporterede vi meget til Tyskland og ligeledes til Sverige, England og Færøerne.

Det var også i 70erne, at vi udviklede og leverede betonelementerne til Herning Hallerne runde hal B, som var den første af sin art i Nordeuropa. En 5.000 m2 rund hal uden indvendige søjler, hvor tagkonstruktionen blev udført som et opspændt cykelhjul.

Støbning af et betonelement 1972

Midtjydsk Beton 1979

Midtjydsk Beton i 1980erne

I 1986 overtog Jørgen Nielsen virksomheden 100%.

I slutningen af 80erne blev Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik miljøgodkendt efter § 35 i Lov om Miljøbeskyttelse, som stiller krav til håndtering af råvarer og hjælpestoffer, vand/spildevand, energianvendelse, affald, luftudledning og støj.

Midtjydsk Beton i 1990erne

Efter murens fald i Østtyskland skete der en voldsom optrapning på byggemarkedet, og gennem en årrække leverede vi over 10.000 tons betonelementer om året.

90erne var også årtiet, hvor vi lod os udfordre af opgaver af direkte kunstnerisk karakter. I 1995 støbte vi således 100 betonfigurer for den engelske kunstner Antony Gormley. Figurerne blev opstillet i Hvide Sande, som en del af et kunstnerisk projekt, der markerede 50 års dagen for Danmarks befrielse. Kunstværket kan i dag ses på Herning Kunstmuseum.

Midtjydsk Beton i det nye årtusinde

I 2001 overtog Henrik Johannesen, som på daværende tidspunkt havde været virksomhedens direktør i fire år, Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik.

I dag råder Midtjydsk Betonvare og Elementfabrik over 4.700 m2 under tag med alt fra produktionshaller, værksteder, jernbinderi, finish areal, administration og fællesfaciliteter. Desuden kan de stærke kraner håndtere elementstørrelser på 4-17 meter med en vægt på op til 25 tons.

I 2007 og 2008 er virksomheden blevet godkendt til at CE-mærke alle vores produkter.