MONTAGE

Montagevejledning henviser til Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer udarbejdet af BrancheArbejdsmiljøRådet for bygge og anlæg.

Hent dokumenter

Du kan downloade branchevejledningen fra Dansk Byggeri samt montageforudsætning herunder:

Branchevejledning fra Dansk Byggeri

Denne branchevejledning beskriver både regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Læs her

Montagevejledning

Følgende i dokumentet gælder for vort tilbud på elementmontage med mindre andet er nævnt.

Læs her

Leverandørvejledning

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af Arbejdstilsynets vejledning, ”Leverandørbrugsanvisning for
præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele”, AT-vejledning A.2.3.

Læs her