Kvinde-Barn hus, Sygehuset i Hjørring

Udbygning og renovering af sygehuset. Med de nye bygninger kommer de funktioner som ambulatorier og billeddiagnostik, som har et stort flow af patienter, til ligge lettilgængeligt. Afdelinger som f.eks fødeafsnit, kirugi og sengeafsnit placeres, hvor der er mere ro. Fra 2. sal bliver der direkte udgang fra Kvinde-barn huset legeplads/tagterrasse.

Vi skal levere ca. 890 m² facader og ca. 5600 m² vægge.